การรักษาระดับอุณภูมิในร่างกายของไก่

หากอุณภูมิแวดล้อมอยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นอุณภูมิที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไก่อย่างมาก ซึ่งการขับความร้อนออกจากร่างกายไก่จะอาศัยการระบาย

ความร้อนทั้งหมด ด้วยวิธีแผ่ความร้อน การสัมผัสสิ่งเย็น การระบายอากาศร้อนลอยตัวขึ้น ซึ่งสามารถระบายความร้อนได้ทั้งหมดจากวิธีดังกล่าวประมาณ 75% ของร่างกายไก่

ใส่ความเห็น