การรีดนมโคด้วยมือ

การรีดนมด้วยมือ ปฏิบัติดังนี้
1. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ บีบหรือรีดหัวนมตอนบน เพื่อปิดทางนมป้องกันน้ำนมไหลกลับขึ้นไปด้านบนด้วย

2. ใช้ นิ้วกลาง นาง ก้อย บีบไล่น้ำนมจากบนลงล่างเรื่อยมา เพื่อสร้างแรงอัดน้ำนม และน้ำนมจะถูกดันออกมาในขณะที่ปล่อยช่องนิ้ว คือนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ที่รีดหัวนมตอนบนออกน้ำนม ซึ่งมีอยู่ในถุงพับนมด้านบนจะไหลออกมาส่วนล่างเป็นการเติมให้แก่หัวนมอีก ทำเช่นนี้ตลอดเวลาทำการรีดนมจนเสร็จสิ้นการรีด