การรีดนมโค

การรีดนมมีด้วยกัน 2 วิธีคือ

1. รีดด้วยมือ
2. รีดด้วยเครื่อง
หลักเกณฑ์ในการรีดคือ
1. ต้องรวดเร็วและเสร็จเร็ว โดยต้องไม่ใช้เวลารีดเกิน 5-6 นาที

2. ต้องรีดหมดทุกเต้า

3. ต้องรีดให้สะอาด

ขั้นตอนการรีดนมเพื่อให้ได้น้ำนมสะอาด

1. เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำยาคลอรีนเจือจาง
2. เตรียมอุปกรณ์การรีดซึ่งรวมถึงผู้ที่รีดและแม่โคต้องพร้อม ทุกอย่างต้องฆ่าเชื้อด้วยยาคลอรีนก่อน
3. ทำความสะอาดตัวโคและบริเวณที่สกปรก
4. ล้างเต้านมด้วยคลอดรีนหรือน้ำอุ่น พร้อมนวดเบา ๆ
5. ตรวจสอบน้ำนมว่าผิดปกติหรือไม่ก่อนทำการรีด
6. รีดน้ำนมออกทิ้งหากพบน้ำนมค้างอยู่ที่เต้านมโค