การวางกระชังปลานิล

การวางกระชังปลานิลนั้น สามารถทำได้ดังนี้ คือ

  1. กรณีทำการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ที่มีน้ำไหล ให้ทำการวางกระชังในแนวขวางของทางน้ำ เพื่อทำให้มีการถ่ายเทน้ำได้ดี
  2. ให้ทำการวางกระชังให้ห่างจากตลิ่งพอประมาณ เพื่อลดพื้นที่มุมอับซึ่งอาจทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก รวมถึงการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำอย่างกระทันหันด้วย และในขณะที่อยู่ในสภาพบรรยากาศฝนตกจะมีการชะล้างตะกอนหรือของเสียลงมาได้ด้วย
  3. วางกระชังให้ห่างจากพื้นดินมากกว่า 1 เมตร
  4. ความห่างของกระชังที่วาง ระยะห่างระหว่างกระชังควรห่างกัน 50 เซนติเมตร
  5. หลังจากทำการวางกระชังเรียบร้อยแล้ว ควรมีระดับน้ำสำหรับให้ปลาอยู่ไม่น้อยกว่า 50 เมตร
  6. ไม่ควรจัดวางกระชังให้ติดกันมากจนเกินไป เพราะจะส่งผลให้กระชังที่อยู่ด้านในจะมีน้ำไหลผ่านได้น้อย ทำให้เกิดการหมักหมมของเสียต่าง ๆ และส่งผลต่อตัวปลา และผลผลิตที่จะได้รับ