สัตว์น้ำ » การวางไข่ของปลาสลิด

การวางไข่ของปลาสลิด

18 สิงหาคม 2014
1885   0

ปลาตัวผู้จะเป็นฝ่ายเตรียมการ ก่อนจะเริ่มวางไข่ โดยเริ่มจากการเลือกสถานที่ โดยทำการก่อหวอดไว้ระหว่างต้นพืชน้ำในบ่อที่มีลักษณะโปร่ง ๆ ไม่หนาทึบมากเกินไป เพราะปลาสลิดตัวเมียนิยมวางไข่ในที่ร่มมากกว่ากลางแจ้ง