การวางไข่ของปลาสลิด

ปลาตัวผู้จะเป็นฝ่ายเตรียมการ ก่อนจะเริ่มวางไข่ โดยเริ่มจากการเลือกสถานที่ โดยทำการก่อหวอดไว้ระหว่างต้นพืชน้ำในบ่อที่มีลักษณะโปร่ง ๆ ไม่หนาทึบมากเกินไป เพราะปลาสลิดตัวเมียนิยมวางไข่ในที่ร่มมากกว่ากลางแจ้ง

ใส่ความเห็น