การสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ

Greenhouses for raising

สำหรับโรงเรือนนั้นต้องทำการสร้างโดยยึดหลักสำคัญต่อไปนี้
1. พื้นที่ตั้งคอก
2. หลังคาโรงเรือน
3. ผนังคอก
4. รั้วคอก
5. ความต้องการพื้นที่ของแพะ


เรื่องของพื้นที่นั้นสิ่งสำคัญต้องเลือกจุดที่น้ำไม่ท่วม และทางเดินขึ้นลงของโรงเรือนสำหรับแพะน้ำต้องห้ามสูงเกิน 45 องศาพื้นคอกหากยกระดับจากพื้นดินควรทำเป็นร่อง ซึ่งอาจใช้ไม้ขนาด 1-2 นิ้ว ปพื้นโดยเว้นร่องระหว่างไม้โดยมีร่องเพื่อให้มูลแพะร่วงลงด้านล่างได้ หรือหากมีทุนจะใช้พื้นคอนกรีตและปูทับด้วยสแลทสำหรับใช้ปูคอกสุกรก็ได้ เหตุที่ทำเช่นนี้จะส่งผลให้คอกแพะแห้งตลอดเวลาและป้องกันโรคได้
สำหรับเรื่องของหลังคาโรงเรือนนั้นอาจเลือกแบบหลังคาได้เช่น เพิงหมาแหงน หน้าจั่ว ซึ่งควรสร้างความสูงจากพื้นราว 2 เมตร และจะมุงด้วยจาก หญ้าคา สังกะสี กระเบื้องก็ตามแต่ความสะดวกของผู้เลี้ยง ส่วนต่อมาคือพื้นคอก ต้องเน้นเลยคือต้องโปร่งและระบายอากาศได้ดี สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร
รั้วคอกที่สร้างขึ้นก็เพื่อไม่ให้แพะออกไปในบริเวณที่ไม่ต้องการ อาจใช้ลวดหนาม รั้วตาข่าย หรือหากมีไม้มากก็ใช้รั้วไม้ได้ เช่นไม้ไผ่ หากเป็นไปได้ควรปลูกพืชที่เป็นอาหารของแพะเพื่อลดค่าใช้จ่าย จำพวกกระถินด้วยก็จะดีมาก