การสร้างโรงเรือนเลี้ยงหมูป่า

Creating boar farmhouse

ก่อนอื่นต้องทำการสร้างโรงเรือนหรือคอก ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไก่แบบทั่วไป แต่จะสร้างให้มีความทึบมากกว่าโรงเรือนอื่น ๆ เนื่องจากไม่

ต้องการให้หมูป่าเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกมากนัก เพราะหากเกิดเห็นสิ่งใดที่ทำให้ตกใจจะส่งผลหลายอย่างกับตัวหมูป่า เช่น กับขับถ่าย วิ่งไม่ยอมหยุด และอื่น ๆ โดยทำการสร้างกำแพงสูงจากพื้นราว 1 เมตรกว่า ๆ โดยใช้วัสดุเป็นไม้ หรือสิ่งอื่นก็ได้ และวิธีที่ดีที่สุดสำหรับพื้นโรงเรือนคือ พื้นคอนกรีตชนิดขัดมันเพื่อง่ายในการทำความสะอาด และป้องกันการกระโดดของหมูป่าได้ด้วย เพราะบางตัวหมูป่าสามารถกระโดดได้สูงเกิน 2 เมตรเลยทีเดียว

ส่วนคอกนั้นแบ่งได้เป็น 2 ด้าน โดยให้ทางเดินอยู่ระหว่างกลาง ขนาดคอกควรกว้างยาวประมาณ 2.5×3 เมตร สูงอย่างน้อย1.5-1.8 เมตร และควรมีประตูเปิด-ปิด ที่ด้านหน้าตรงช่องทางเดินด้วย

ส่วนคอกแม่หมูป่านั้นต้องทำขึ้นพิเศษ โดยเปิดช่องซึ่งใช้แผ่นเหล็กบาง ๆ สำหรับเปิด-ปิดได้ เพื่อให้ลูกหมูออกมาตรงแผ่นเหล็กที่ทำไว้ และไปกินอาหารเสริมได้ และทำคอกเล็กล้อมส่วนที่ลูกหมูออกมากินอาหารเสริมด้วย จะได้ไม่เดินเพ่นพ่าน ออกไปที่อื่น และเพื่อความสะดวกต่อการจับลูกหมูฉีดยาหรือวัคซีนต่าง ๆ ด้วย เพราะแม่หมูป่าจะหวงลูกมาก