การสังเกตุปลากระเบน

  เมื่อปลาไม่กินอาหารหรือกินอาหารน้อยลงมีลักษณะนิ่งหรือเคลื่อนไหวน้อยแสดงว่าอาจมีการป่วยหากหยุดกินไปเลยระบบร่างกายของปลากระเบนจะหยุด

ทำงานไปด้วย ต้องวินิจฉัยด้วยว่าเป็นอะไร เช่นมีอาการท้องแดง ก็อาจหมายถึงมีการติดเชื้อทางเดินอาหาร ซึ่งก็เกิดจากอาหารไม่สะอาด มีพยาธิทำเกิดการติดเชื้อ เป็นต้น