การสังเกตุลูกไก่เบตงในโรงเรือน

การสังเกตุลูกไก่ในโรงเรือน มีหลักการสังเกตุทั้งหมด 4 ข้อใหญ่ดังต่อไปนี้

  1. หลังจากที่มีการให้อาหารแล้วลูกไก่ทุกตัว ต้องสนใจในอาหารสดใหม่ เข้ามารุมแย่งกันกินอาหาร หากสังเกตุไม่มีการเข้ามาแย่งชิงกินอาหารแล้ว แสดงว่าเกิดความผิดปกติของลูกไก่
  2. การกินน้ำของลูกไก่ จะมีความผันแปรของอุณภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง หากร้อนจัดกินน้ำมาก หากหนาวจัดกินน้ำน้อยตามหลักแล้วถ้าอากาศไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแล้ว ลุกไก่จะมีความต้องการของการกินน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับอยู่แล้ว แต่หากพบลูกไก่กินน้ำน้อยผิดปกติ ไม่กระปรี้กระเปร่า แสดงว่ามีอาการป่วยให้รีบหาทางรักษาทันที
  3. การสังเกตุโดยทั่วไป กับหลาย ๆ สิ่งภายในห้องกกคือ สภาพกกร้อนหรือเย็นเกินไปหรือไม่ อุปกรณ์ใส่อาหารและน้ำเพียงพอหรือไม่ ลักษณะอุจจาระ วัสดุรองพื้นชื้นเกินไปหรือแห้งเกินไปหรือไม่ หากพบปัญหาใดผิดปกติให้รีบแก้ไข เพื่อไม่ให้กระทบและเกิดความเครียดกับลูกไก่
  4. การจดบันทึก การจดบันทึกนั้นถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เช่น อุณภูมิโรงเรือน ปริมาณอาหารที่ใช้ทั้งหมดในการเลี้ยง น้ำหนักตัว การทำวัคซีน ประวัติการเจ็บป่วย ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงไก่อย่างมากที่จะใช้วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำให้สามารถปรับตัวหรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ใส่ความเห็น