การหอบในไก่

อาการหอบของไก่จะพบเมื่ออุณภูมิสูงถึง 29-30 องศาเซลเซียส และจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมรอบข้างมีอุณภูมิสูงขึ้นด้วย

ความสัมพันธุ์ระหว่างอุณภูมิสภาพแวดล้อมสูงและความชื้นสัมพัทธ์สูง

ตามที่กล่าวมาแล้ว เมื่ออุณภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงขึ้น การหอบจะมีอัตราถี่ขึ้นและมากขึ้นตามลำดับ เช่นเดียวกับอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง อากาศดังกล่าวเมื่อสัมผัสกับเยื่อบุทางเดินหายใจจะสามารถดูดซับหรืออุ้มความชื้นจากช่องปากออกมาได้น้อย ทำให้ร่างกายไก่ระบายความร้อนได้น้อยไปด้วย จึงทำให้ไก่ต้องเร่งอัตราการหอบให้ถี่ขึ้น เพื่อต้องการระบายความร้อนในตัวออกให้มากขึ้น ดังนั้นสภาพแวดล้อมที่มีอุณภูมิสูง ไก่ที่เลี้ยงในสภาพเช่นนี้อาจไม่สามารถหอบให้เร็วเพียงพอที่จะขับความร้อนออกนอกร่างกายได้  ทำให้ไก่ต้องสะสมความร้อนเกิดการอ่อนแอ ช็อกและตายในที่สุด ดังนั้นจึงต้องหาวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้

การหอบและการสูญเสียน้ำ

เมื่ออัตราการหอบและการหายใจเพิ่มขึ้น ไก่จะกินน้ำมากขึ้นและมากกว่าปกติ ซึ่งมักจะมากกว่าการหายใจของมันเอง ส่วนที่เหลือจะถูกขับออกทางมูลไก่ซึ่งประกอบด้วยความชื้นที่สูง

อุณภูมิสภาพแวดล้อมและปริมาณอาหารที่ไก่กิน

เมื่ออุณภูมิสภาพแวดล้อมสูงขึ้น ไก่จะมีอุณภูมิร่างกายสูงขึ้น ซึ่งไก่ก็จะพยายามรักษาอุณภูมิในร่างกายให้เป็นปกติ จึงทำให้การกินอาหารลดลง ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตและการไข่ของไก่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับสูตรอาหารให้คุณภาพดีขึ้น และช่วยลดอุณภูมิสภาพแวดล้อมลง เพื่อช่วยทำให้ไก่ได้รับอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการผลิตไข่ นอกจากนั้นไก่จะเคลื่อนไหวน้อยลง พักนอนหมอบมากขึ้น กินน้อยลง ผสมพันธุ์น้อยลง เป็นต้น

ใส่ความเห็น