สัตว์น้ำ » การหาลูกปลาช่อนและการอนุบาล

การหาลูกปลาช่อนและการอนุบาล

9 มีนาคม 2015
2444   0

ลูกปลาช่อนสามารถหาได้จากน้ำธรรมชาติ เช่น ทุ่งนาข้าว ลำคลอง  ซึ่งในช่วงที่ปลาช่อนวางไข่นั้น จะเป็นช่วงฤดูฝนของทุกปีคือ

ประมาณเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ซึ่งจะพบเห็นลูกปลาตัวเล็ก ๆ ขนาดโดยประมาณคือ 1-2 นิ้ว  ที่จะมองเห็นเป็นฝูงผุดน้ำระยิบระยับ สามารถใช้อุปกรณ์เช่น สวิงตาถี่  หรืออาจใช้ตาข่ายไนล่อนเขียวทำเป็นสวิงแทนก็ได้ โดยทำให้มีขนาดประมาณ 1 เมตร  เมื่อทำการช้อนลูกปลามาแล้วให้นำใส่ลงในภาชนะเช่น ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ หรือกะละมังใบใหญ่ แล้วให้ทำการเพิ่มอ๊อกซิเจนให้กับปลาเมื่อต้องทำการขนส่งไประยะทางไกล ๆ  สำหรับลูกปลาที่ได้มาใหม่ให้ทำการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเจือจางก่อนนำลงบ่ออนุบาล ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วัน เมื่อลูกปลาหิวสามารถนำอาหารปลาดุกเล็กชนิดผงมาปั้นเป็นก้อน โดยให้มีขนาดเท่าหัวแม่มือ 2-3 ก้อน วางลงในบ่อปลา ลูกปลาจะเข้ามากินอาหารที่ให้ไว้

ในวันถัดไปให้ทำการให้อาหาร 2 มื้อ คือ เช้าและเย็น และในสัปดาห์ต่อมาควรหัดให้ปลาช่อนได้กินจิ้งหรีดตัวเล็ก ๆ    ในสัปดาห์ที่ 3-4 ซึ่งลูกปลาจะโตขนาดเท่านิ้วมือความยาวขนาด 4-5 นิ้ว

การเลี้ยงปลาเป็นใหญ่ ให้ผู้เลี้ยงทำการย้ายปลาช่อนลงบ่อเลี้ยงขนาด 5×10 เมตร เมื่อลูกปลามีอายุได้ราว 1 เดือน  จำนวนที่ย้ายลงบ่อเลี้ยงอยู่ที่ 2,000-3,000 ตัว ในระยะนี้อาจใช้หอยเชอรี่มาต้มทั้งตัวและแคะเอาเนื้อมาใช้ โดยนำมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย กรณีนี้อาจเป็นทางเลือกหนึ่งหากจิ้งหรีดที่มีอาจไม่เพียงพอ  ปริมาณหอยเชอรี่ที่ใช้ให้ปลากินต่อครั้ง ครั้งละ 1 กิโลกรัม แต่ข้อเสียของการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารนั้นจะทำให้ต้องเปลี่ยนน้ำในบ่อเลี้ยงบ่อยคือทุก ๆ  15 วัน และควรระวังปลาหลุดออกทางรูระบายน้ำด้วยหากขนาดของรูระบายน้ำที่สร้างไว้มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดของตัวปลามากเกินไป

สำหรับข้อดีของการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์ คือ ทำให้เราเห็นสภาพความเป็นอยู่ หรือความเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะอาการต่าง ๆ ของตัวปลาได้ชัดเจน พร้อมทั้งสามารถคัดขนาดของปลาได้

ข้อระวังสำหรับการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์ บ่อจะต้องมีตาข่ายไนล่อนเขียวขึงปิดไว้ริมบ่อให้สูง ยิ่งถ้าฝนตกปลาช่อนจะกระโดดสูง ถ้าไม่กันจะกระโดดออกหมด