การอนุบาลลูกจระเข้

บ่ออนุบาลมีขนาดราว 50-60 เซนติเมตร ภายในบ่อมีน้ำหล่ออยู่ 2 ข้าง ระดับน้ำสูงราว 6 เซนติเมตร กลางบ่อยกเป็นลานซีเมนต์สำหรับลูกจระเข้มานอนพัก

ลูกจระเข้ที่ฟักแล้วแต่อ่อนแอให้นำไปบ่อสำหรับอบ โดยให้ความอบอุ่นด้วยหลอดไฟขนาด 60-100 แรงเทียน ภายในบ่อมีน้ำหล่อเพียงด้านเดียว สูงราว 6 เซนติเมตร เมื่อแข็งแรงแล้วก็นำไปอนุบาลต่อได้ ลูกจระเข้ ตั้งแต่ฟักเป็นตัวจนถึงอายุ 1 ปี ระยะนี้มีการตายสูงมากราว 20-30% ไม่ว่าจะเป็นจระเข้น้ำจืดหรือน้ำเค็ม

ตารางแสดงอัตราการตายของลูกจระเข้ตั้งแต่ฟักออกจากไข่จนถึงอายุ 1 ปี

อายุ

 

 

จากลูกจระเข้ชนิดพันธุ์ละ 150 ตัว

จระเข้น้ำจืด

จระเข้น้ำเค็ม

(เดือน)

0-1

1-3

3-6

6-12

รวม

(ตัว)

5

2

23

7

37

(ตัว)

6

3

27

9

45

ใส่ความเห็น