การอนุบาลลูกปลาช่อน

ลูกปลาที่ฟัก จะมีถุงไข่ สีเหลืองและใส จะลอยตัวเหมือนปลาหงายท้องและมีลำตัวสีดำ  ลอยนิ่งบนผิวน้ำไม่เคลื่อนไหว หลังจากนั้น

2-3 วัน จึงพลิกตัวกลับลงและว่ายไปมาตามปกติ การว่ายจะว่ายรวมกันเป็นกลุ่มบนผิวน้ำ ถุงไข่แดงที่ติดมากับตัวปลาช่อนที่ฟักนั้น ปลาช่อนจะใช้เป็นอาหาร ผู้เลี้ยงจะเริ่มให้อาหารได้เมื่อถุงไข่แดงยุบ ราว ๆ วันที่ 4  อาหารที่ให้ใช้ไข่แดงสุกบดละลายน้ำผ่านผ้าขาวบางละเอียดให้ลูกปลากินวันละ 3 ครั้ง เมื่อลูกปลามีอายุย่างเข้าวันที่ 6 จึงใช้ไรแดงนำมาให้เป็นอาหาร ประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงฝึกให้กินอาหารเสริม เช่น ปลาสดบด ปลาป่น ใส่อาหารในแท่นรับอาหารรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีทุ่นผูกติดอยู่ ลูกปลาจะมีขนาดไม่สม่ำเสมอกันหากให้อาหารไม่พอกิน และจะเกิดพฤติกรรมกินกันเองด้วย ทำให้เหลือลูกปลารอดชีวิตน้อยลง อัตราการรอดของลูกปลาในการอนุบาลปลาช่อนคือ 70% ให้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน วันละ 50% ของปริมาณน้ำทั้งหมด