สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ » กบ » การอนุบาลลูกอ๊อด

การอนุบาลลูกอ๊อด

20 สิงหาคม 2014
13942   0

ภายหลังที่ไข่ได้ฟักตัวเป็นลูกอ๊อดระยะ 1-7 วันแรกไม่จำเป็นต้องเพิ่มระดับน้ำสูงขึ้น  แต่การพ่นให้อากาศยังปฏิบัติได้ตามปกติ และควรหาไม้น้ำ เช่น จอกมาใส่ให้

ลูกอ๊อดได้เกาะพักพิงในวันที่ 8 จึงค่อยเพิ่มน้ำให้มีระดับสูงขึ้นราว 2-3 เซนติเมตร ทุกวันจนกระทั่งระดับน้ำสูงราว 30 เซนติเมตร หลังจากนี้จึงทำการหยุดเพิ่มน้ำลงบ่อเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อลูกอ๊อดและส่งผลเสียได้

สำหรับการเลี้ยงลูกอ๊อดในระยะ 2 วันแรก ที่ลูกอ๊อดฟักออกเป็นตัว จะยังไม่กินอาหาร เมื่อลูกอ๊อดมีอายุได้ 3 วัน ถุงไข่แดงยุบหมดแล้วก็จะเริ่มกินอาหารพวกตะไคร้ ใบไม้นิ่มที่กำลังเน่าและอ่อนตัว  ตัวอ่อนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารจำพวก ปลาต้มสุก ผักกาดลวกกึ่งดิบกึ่งสุก เนื้อปลาสุกผสมรำละเอียด หรือไข่แดงบดละเอียด ใช้เลี้ยงก็ได้

การให้อาหารเลี้ยงจะให้เวลาใดก็ได้ไม่จำกัด เพราะลูกอ๊อดจะกินอาหารได้ค่อนข้างตลอดเวลา ขอให้มีปริมาณที่เพียงพอเท่านั้น และต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารที่ไม่สด เพราะอาจทำให้เกิดโรคท้องอืดและท้องบวมได้ และยังส่งผลกระทบต่อน้ำในบ่อเลี้ยงให้เกิดการเน่าเสียได้อีกด้วย

หลังจากที่ได้ทำการอนุบาลลูกอ๊อดไปแล้วราว 25-30 วัน ลูกอ๊อดจะกลายเป็นลูกกบ คือส่วนหางจะเริ่มหดหายไปในที่สุด และมีขาสองข้างออกมาแทน พร้อมกับระบบหายใจจะเปลี่ยนจากเดิมที่เคยเป็นเหงือกกลายมาเป็นระบบที่หายใจด้วยปอดแทนนั่นเอง

ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ ลูกอ๊อดที่เกิดจากแม่ตัวเดียวกันจะมีการกลายเป็นลูกกบเพียง 70% เท่านั้น ส่วนอีก 30% จะยังคงเป็นลูกอ๊อดอยู่ จนส่งผลเสียให้ลูกอ๊อดที่ยังคงเป็นลูกอ๊อดอยู่นั้นถูกกัดหางจากลูกกบทั้งหลายจนเกิดบาดแผลและตายในที่สุด

เพื่อลดช่องว่างของการเกิดปัญหานี้คือการเลี้ยงพวกมันด้วยการให้อาหารที่เพียงพอ สำหรับการให้อาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่มีชีวิตแบบเคลื่อนไหวได้ เช่น หนอน หรือเป็นอาหารที่ไม่มีชีวิต เช่น เนื้อปลาเป็ดสดบดละเอียด อาจผสมอาหารเม็ดสำหรับการเลี้ยงไก่บดเลี้ยงด้วยก็ได้

ระหว่างนี้ต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อย ๆ เพื่อให้ลูกอ๊อดแข็งแรง กินอาหารได้มาก และเติบโตเป็นลูกกบเร็วขึ้น ยิ่งในช่วงระยะที่หางลูกกบเริ่มหดหายไปยิ่งควรทำการเปลี่ยนน้ำทุก ๆ 1-2 วันต่อครั้ง เพื่อรักษาน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ

หลังจากที่ลูกอ๊อดกลายเป็นลูกกบแล้วนั้นจะใช้เวลาในการอนุบาลได้ประมาณ 30-40 วันสำหรับกบนา ส่วนกบบูลฟร็อกจะใช้เวลาในการเติบโตจากลูกอ๊อดกลายเป็นลูกกบนาน 90 วัน ซึ่งถือว่านานพอสมควร