การเคลื่อนย้ายปลากระเบน

  ลักษณะของปลากระเบนจะแบนและกว้างการเคลื่อนย้ายจะสำคัญมาก หากจะเคลื่อนย้ายจำเป็นต้องใช้กระชอนขนาดใหญ่กว่าตัว

ปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่ตักตัวปลาขึ้นเหนือน้ำจากนั้นวางกะละมังไว้ใกล้ๆกับกระชอนเพื่อให้ปลาว่ายจากกระชอนเข้ากะละมังไปเอง