การเจริญเติบโตของกบ

จากการทดลองเลี้ยงของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พบว่าการเจริญเติบโตของกบจะแตกต่างกันนับตั้งแต่เริ่มออก

ไข่และฟักเป็นลุกอ๊อด เจริเญเติบโตพัฒนากลายเป็นลูกกบ จนกระทั่งโตเต็มที่ตามชนิด สายพันธุ์และวิธีการเลี้ยงดู

สำหรับการทดลองเลี้ยงกบนา พบว่าเมื่อปล่อยลูกกบที่มีขนาดโต 2.5-3 เซนติเมตรมีน้ำหนักตัว 4.80-5.43 กรัม ลงเลี้ยงในบ่อคอนกรีต 3 แบบ คือ 30.50 และ 100 ตัวต่อตารางเมตร โดยใช้ปลาเป็ดบดผสมอาหารเลี้ยงไก่รุ่น เลี้ยงนาน 4 เดือนจะได้กบนาที่มีขนาด 9.3-13.37  เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวประมาณ  100-247 กรัมดังตาราง

ตารางแสดงการเติบโตของกบนา

อายุ(เดือน)        ความยาว (ซม.)        น้ำหนัก(กรัม)

–                              2.6-4.6                         4.8-5.43

1                             4.3-8.5                         16-90

2                             6.9-10.4                      40-135

3                             8.6-11.5                      90-170

4                             9.3-13.37                  100-247

สำหรับการทดลองเลี้ยงกบบูลฟร็อก พบว่าเมื่อปล่อยลูกกบที่มีขนาดโต 4 เซนติเมตร มีน้ำหนักตัว 5-9 กรัม ลงเลี้ยงในบ่อคอนกรีตในอัตรา 50 ตัวต่อตารางเมตร โดยใช้เนื้อปลาเป็ดสดสับเป็นชิ้นให้กินเป็นอาหาร เลี้ยงนาน 7 เดือน จะได้กบบูลฟร็อกขนาด 9.7-14.4 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวประมาณ 188-460 กรัม ดังตารางดังนี้

ตารางแสดงการเจริญเติบโตของกบบูลฟร็อก

อายุ(เดือน)         ความยาว(ซม.)       น้ำหนัก(กรัม)

–                               3.134.6                      5-9.0

1                              5.2-7.2                       16-47

2                              6.9-9.4                       50-120

3                             7.6-10.1                     64-154

4                             8.0-10.7                     69-226

5                             8.4-12.0                     80-300

6                             9.0-13.5                     98-390

7                             9.7-14.7                     128-460

ส่วนข้อแตกต่างเรื่องของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงกบทั้ง 2 ชนิดนั้นคือ กบนาใช้อาหาร 5 กิโลกรัม ส่วน กบบูลฟร็อกนั้นใช้ 5.1 กิโลกรัม ต่อการบริโภคกบ 1 กิโลกรัมแต่นี่คือการทดลองเลี้ยงมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งการเลี้ยงดูจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน กบจะมีน้ำหนักราว 200-300 กรัมพอที่จะจับส่งตลาดได้  โดยใช้อาหารเลี้ยงเพียง 3-4 กิโลกรัมต่อการผลิตกบ 1 กิโลกรัมเท่านั้น

การจับจำหน่าย

เมื่อทำการเลี้ยงกบรุ่นจนมีขนาดโตพอคือ 4-5 ตัวต่อกิโลกรัมหรือมีน้ำหนักประมาณ 200-300 กรัม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด  ซึ่งการจับในบ่อซีเมนต์จะจับได้ง่ายไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด แต่การจับในบ่อดินแบบดั้งเดิมนั้น ใช้วิธีการปล่อยน้ำและให้กบอดอาหารก่อนอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราการตายของกบ ก่อนการขนลำเลียงออกสู่ตลาดให้น้อยลง  เมื่อทำการจับผู้เลี้ยงควรใส่แว่นตาประดาน้ำด้วย เพื่อป้องกันน้ำในบ่อเลี้ยงกระเด็นเข้าตา และเกิดการแสบระคายเคียงได้ ขณะทำการจับกบควรกระทำอย่างเบามือเพื่อป้องกันกบบาดเจ็บและตื่นตกใจ

ใส่ความเห็น