การเจริญเติบโตของจระเข้

การเจริญเติบโตของจระเข้นั้นขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอาหารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุด
การเจริญเติบโตในช่วงอายุแรกเกิด จนถึง 2 ปี


1. แรกเกิด 1 สัปดาห์ ตอนต้นจะมีน้ำหนักลดลงเล็กน้อย แต่มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 เซนติเมตร
2. อายุ 1-2 เดือน น้ำหนักเพิ่มจากเดิม 35-50 กรัม ขนาดเพิ่มจากเดิม 3-5 เซนติเมตร
3. อายุ 3 เดือน น้ำหนัก 350 กรัม ขนาด 42 เซนติเมตร
4. อายุ 4 เดือน น้ำหนัก 500 กรัม ขนาด 46 เซนติเมตร
5. อายุ 5 เดือน น้ำหนัก 650 กรัม ขนาด 50 เซนติเมตร
6. อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 800 กรัม ขนาด 55 เซนติเมตร
7. อายุ 7เดือน น้ำหนัก 800 กรัม ขนาด 55 เซนติเมตร
8. อายุ 8เดือน น้ำหนัก 1,500 กรัม ขนาด 68เซนติเมตร
9. อายุ 9 เดือน น้ำหนัก 2,200 กรัม ขนาด 76 เซนติเมตร
10. อายุ 10 เดือน น้ำหนัก 3,000 กรัม ขนาด 86 เซนติเมตร
11. อายุ 11เดือน น้ำหนัก 4,000 กรัม ขนาด 98 เซนติเมตร
12. อายุ 12 เดือน น้ำหนัก5,000 กรัม ขนาด 110 เซนติเมตร

ช่วงที่ 2 อายุ 2-3 ปี
ช่วงนี้จะมีการเจริญเติบโตที่ลดลงบ้าง มีน้ำหนักตัวประมาณ 12-20 กิโลกรัม และความยาวประมาณ 150-180 เซนติเมตร
ช่วงที่ 3 อายุ 3-5 ปี
ช่วงนี้ก็จะมีการเจริญเติบโตลดลงอีกเล็กน้อย มีน้ำหนักตัวประมาณ 12-20 กิโลกรัม ยาว 150-180 เซนติเมตร
ช่วงที่ 4 อายุ 4-5 ปีขึ้นไป
ช่วงนี้ถือเป็นช่วงชะลอการเจริญเติบโต เป็นช่วงที่อายุ 10-12 ปีขึ้นไปแล้ว โดยเฉพาะความยาว
โดยทั่วไปจระเข้มีอายุเฉลี่ยราว 30 ปี ในพื้นที่อาศัยตามธรรมชาติและในฟาร์มเพาะเลี้ยงจะมีอายุราว 30-50 ปี ถ้ามีการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม

ใส่ความเห็น