การเตรียมการคลอดของสุกร

โดยปกติแม่พันธุ์สุกรจะใช้เวลาตั้งท้องนานประมาณ 112-115 วันแต่เฉลี่ยแล้วนานราว 3 เดือน หรือ 3 สัปดาห์วัน ทั้งนี้กำหนดคลอดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่

กับสิ่งแวดล้อมและอายุแม่พันธุ์สุกร แต่ก่อนที่แม่สุกรจะถึงกำหนดคลอดประมาณ 1สัปดาห์ จะต้องอาบน้ำยาฆ่าพยาธิภายนอกเช่น เหา ขี้เรื้อน ล้างไข่พยาธิที่ติดอยู่ตามตัวออกให้หมด หลังจากนั้นทำความสะอาดครอกคลอดและล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วจึงนำแม่พันธุ์เข้าคอกคลอด ส่วนอาหารเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรระยะใกล้คลอดนี้ก็ให้เหลือวันละหนึ่งกิโลกรัม และงดให้ในวันคลอด ระวังแม่สุกรท้องผูก ถ้าท้องผูกต้องกินยาระบาย เช่นดีเกลือ ระบายท้องเสียทันทีให้เป็นปกติ

ใส่ความเห็น