การเตรียมตัวก่อนแม่พันธุ์คลอดลูกแกะ

1. เตรียมที่ตัดสายสะดือ และทิงเจอร์ไอโอดีนสำหรับทาแผล

2. เตรียมพื้นคอกที่สะอาด ไม่ชื้นแฉะ

3. พื้นคอกต้องมีระแนงไม่ห่างเกิน 1.3 ซม.

4. ควรมีฟางแห้งรองพื้น เพื่อเพิ่มความอบอุ่นในช่วงอากาศหนาว ตอนกลางคืนและมีไฟกกลูกแกะด้วย

5. เตรียมตัวสำหรับท่าคลอดลูกที่ปกติ คือ ถ้าการคลอดปกติลูกจะเอาเท้าหน้าทั้ง 2 ข้างออก หรือเท้าหลังทั้ง 2 ข้างออก

6. ท่าคลอดลูกที่ผิดปกติ เอาเท้าออกข้างเดียวอีกข้างพับอยู่ด้านใน อาจทำให้มีปัญหาการคลอดยาก รกควรออกมาภายใน 4-12 ชั่วโมง และลูกควรออกจากท้องแม่ภายในเวลา 5-15 นาที หรือภายใน 1 ชั่วโมง หลังคลอดแล้วควรเช็ดตัวลูกแกะให้แห้ง แล้วจึงตัดสายสะดือและทาทิงเจอร์ไอโอดีนเพื่อฆ่าเชื้อ

ใส่ความเห็น