การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาช่อน

สำหรับวิธีการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาช่อน ผู้เลี้ยงสามารถเตรียมบ่อได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

  1. ตากบ่อดินให้แห้ง
  2. ทำการใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นทิ้งไว้ราว 5-7 วัน
  3. ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติสำหรับลูกปลา ในปริมาณ 40-80 กิโลกรัมต่อไร่
  4. ทำการสูบน้ำเข้าบ่อ โดยผ่านขั้นตอนการกรองเพื่อไม่ให้ลูกปลาหรือศัครูหลุดมากับน้ำ จนกระทั่งมีระดับความลึก 30-40 เซนติเมตร ระยะไว้ 1-2 วันจึงทำการปล่อยลูกปลา
  5. ควรปล่อยลูกปลาลงบ่อในเวลา เช้าหรือเย็น