สัตว์น้ำ » การเตรียมลูกปลานิล

การเตรียมลูกปลานิล

17 มีนาคม 2015
1889   0

การเตรียมลูกปลานิลก่อนขนส่งเพื่อจำหน่ายนั้น ก่อนการขนส่งควรมีการจัดเตรียมลูกปลานิลตามหลักการดังกล่าวนี้ คือ

  • ก่อนการขนส่งควรมีการเตรียมปลาให้มีความแข็งแรงก่อน โดยการให้กินวิตามินซีผสมกับอาหารประมาณ 1 อาทิตย์
  • เลือกซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และไว้ใจได้
  • ทำการงดอาหารลูกปลาเป็นเวลา 1-2 วัน ก่อนการลงกระชัง เพื่อป้องกันความเสียหายและลดอัตราการตายของปลาหลังจากการปล่อยลงกระชัง