การเตรียมแม่พันธุ์สุกรก่อนทำการผสมพันธุ์

เบื้องต้นแล้วแม่พันธุ์สุกรที่เราเลี้ยงไว้นั้นเราต้องทำการคัดเลือกให้ได้แม่พันธุ์ที่มีอายุได้ราว 7-9 เดือนหรือมีน้ำหนักประมาณ 90 กิโลกรัมขึ้นไป ถือเป็นการเตรียม

ความพร้อมเบื้องต้น และการปฏิบัติหรือเตรียมแม่พันธุ์ให้พร้อมก่อนการผสมพันธุ์มีดังนี้
1. ควรทำการกำจัดโรคผิวหนัง พยาธิภายนอกให้แก่แม่พันธุ์สุกรให้หมดเสียก่อน ด้วยการอาบน้ำด้วยน้ำยาฆ่าพยาธิภายนอก
2. จะต้องทำการถ่ายพยาธิให้แก่สุกรแม่พันธุ์ ก่อนทำการผสมพันธุ์ 2-3 สัปดาห์(หรือหลังจากที่ทำการผสมพันธุ์แล้วไม่เกิน 2 เดือน)
3. จะต้องทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ให้แก่สุกรแม่พันธุ์ ก่อนการผสมพันธุ์ประมาณ 2-3 สัปดาห์(หรือหลังจากที่ทำการผสมไปแล้ว 20-40 วัน
4. ควรทำการตรวจโรคแท้งติดต่อเสียก่อน ก่อนที่จะทำการผสมพันธุ์ประมาณ 2-3 สัปดาห์
5. จะต้องทำการขุนแม่พันธุ์สุกรสาว โดยการเพิ่มอาหารให้มากขึ้นเป็น 2-3% ของน้ำหนักตัว คือประมาณ 3-4 กิโลกรัม ก่อนการผสมพันธุ์ประมาณ10-15 วัน เพื่อเร่งให้ไข่ตกมากขึ้น แต่ต้องระวังอย่าให้แม่พันธุ์สุกรสาวอ้วนขึ้นได้

ใส่ความเห็น