การเตรียมโรงเรือนสำหรับนำลูกไก่เข้ากก

การเลี้ยงที่จะส่งผลดี และสะดวกต่อการดูแลจัดการเรื่องโรคคือ การเลี้ยงแบบเข้าพร้อมกันและออกพร้อมกัน และการวางแผนบริหารจัดการเรื่องการเลี้ยงที่ดีนั้น

จะทำให้สามารถวางแผนจัดการหรือสั่งจองลูกไก่ล่วงหน้าได้ การเตรียมโรงกกลูกไก่ก็ราบรื่นไม่ติดขัด ขั้นตอนการเตรียมโรงเรือนกกลูกไก่มีดังนี้ คือ

  1.  ขนมูลไก่ออกจากโรงเรือนให้ห่าง จะขายหรือนำไปเป็นปุ๋ยต่อไปก็ได้
  2. ใช้น้ำยาฉีดทำความสะอาดในโรงเรือนให้ทั่วถึง
  3. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดให้ทั่วถึง
  4. ทำความสะอาดภาชนะ รางอาหาร ภาชนะให้น้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมผึ่งให้แห้ง ถ้าอุปกรณ์เป็นถังพลาสติกที่ผสมสารป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลตแล้ว สามารถนำมาตากแดดได้ แต่ถ้ามิได้ผสมสารดังกล่าวเมื่อตากแดด จะทำให้เปราะแตกได้ง่าย
  5. หลังจากทำความสะอาดควรพักโรงเรือนไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ เป็นขี้กบ แกลบ ขี้ฟางข้าวหั่นเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปรองพื้นหนาประมาณ 5-8 เซนติเมตร
  6. นำแผงกั้นกกและกกลูกไก่เข้าเตรียมไว้ให้พร้อม
  7. ตรวจเช็คปลั๊กไฟและอุปกรณ์การเลี้ยงอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
  8. ใช้ม่านหรือถุงปุ๋ย หรือถุงอาหารไนล่อนที่สะอาด ทำเป็นม่านปิดโรงเรือน ป้องกันลมและฝน

ใส่ความเห็น