การเตรียมโรงเรือนไก่ไข่ มีหลักดังนี้

1.  ขนอุปกรณ์ เช่นถังน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ออกให้หมด
2. กวาดล้างทำความสะอาดโรงเรือน ด้วยผงซักฟอก
3. ปล่อยให้โรงเรือนแห้ง


4. โรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรค บาง ๆ ก่อนปูวัสดุรองพื้น
5. จัดเตรียมขนของเข้าเช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเรียงให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ต้องมีการพักเล้าอย่างน้อย 21 วัน  เพื่อการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ไม่ให้เพาะเชื้อและช่วยให้การเลี้ยงได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น