การเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเลี้ยงไก่

หากการเลี้ยงไก่อยู่ในที่ที่มีอุณภูมิค่อนข้างคงที่ เปลี่ยนแปลงน้อย ย่อมส่งผลดีต่อไก่ค่อนข้างมาก ซึ่งปกติในต่างประเทศมีการสร้างโรงเรือนระบบปิด

กำแพงปูนซีเมนต์เการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเลี้ยงไก่ หากการเลี้ยงไก่อยู่ในที่ที่มีอุณภูมิค่อนข้างคงที่ เปลี่ยนแปลงน้อย ย่อมส่งผลดีต่อไก่ค่อนข้างมาก ซึ่งปกติในต่างประเทศมีการสร้างโรงเรือนระบบปิด กำแพงปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันอากาศหนาวจัด และมีเครื่องดูดอากาศ เครื่องทำความร้อน ซึ่งถือเป็นการเลี้ยงไก่ที่มีการใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับในประเทศไทยแล้ว ไม่จำเป็นที่ต้องสร้างระบบโรงเรือนในลักษณะที่ลงทุนสูงมากเท่านี้ และที่สำคัญด้วยสภาพอากาศร้อนชื้น โรงเรือนชนิดดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างมากที่ใช้เลี้ยงไก่ แต่ในประเทศไทยจะเลือกสร้างโรงเรือนแบบปิดระบบระบายอากาศที่เรียกว่าอีแว๊ป ซึ่งถือว่าเหมาะสมมากที่สุดต่อการเลี้ยงไก่จำนวนมาก และโรงเรือนแบบเปิด แต่โรงเรือนแบบเปิดจะมีผลเสียมากกว่าแบบปิด เพราะต้องเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผลผลิตลดลง อัตราการตายที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ต้องมีการเตรียมรับมือ และการจัดการที่ดี เพื่อให้ส่งผลกับผลผลิตน้อยที่สุด พื่อป้องกันอากาศหนาวจัด และมีเครื่องดูดอากาศ เครื่องทำความร้อน ซึ่งถือเป็นการเลี้ยงไก่ที่มีการใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับในประเทศไทยแล้ว ไม่จำเป็นที่ต้องสร้างระบบโรงเรือนในลักษณะที่ลงทุนสูงมากเท่านี้ และที่สำคัญด้วยสภาพอากาศร้อนชื้น โรงเรือนชนิดดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างมากที่ใช้เลี้ยงไก่ แต่ในประเทศไทยจะเลือกสร้างโรงเรือนแบบปิดระบบระบายอากาศที่เรียกว่าอีแว๊ป ซึ่งถือว่าเหมาะสมมากที่สุดต่อการเลี้ยงไก่จำนวนมาก และโรงเรือนแบบเปิด แต่โรงเรือนแบบเปิดจะมีผลเสียมากกว่าแบบปิด เพราะต้องเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผลผลิตลดลง อัตราการตายที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ต้องมีการเตรียมรับมือ และการจัดการที่ดี เพื่อให้ส่งผลกับผลผลิตน้อยที่สุด

ใส่ความเห็น