สัตว์บก » โคเนื้อ » การเป็ดสัดของโค

การเป็ดสัดของโค

6 ธันวาคม 2014
4210   0

  สำหรับการเป็นสัดของโคเพศเมียจะพร้อมก็ต่อเมื่อโคเพศเมียยอมให้ตัวอื่นขึ้นทับ ซึ่งทำให้ตัวผุ้เข้าผสมพันธุ์ด้วยและเมื่อผสมแล้วเชื้ออสุจิตัวผู้จะเข้าผสมกับไข่

การเป็นสัด 1 ครั้งจะกินเวลาราว 18 ชั่วโมง หากผสมไม่ติด โคเพศเมียจะกลับมาเป็นสัดอีกครั้งทุก ๆ 19-21 วัน ซึ่งอาการที่แสดงเมื่อเป็นสัดในโคเพศเมีย คือ อวัยวะเพศบวมแดง มีน้ำเมือกไหลจากช่องคลอด กระวนกระวาย หากเกษตรกรคอยสังเกตุการเป็นสัดของโคได้ถูกต้องจะทำการผสมพันธุ์ได้ทันท่วงที โคสาวจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 2 ปี และการผสมควรคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ไม่ใหญ่เกินไปจนโคสาวรับน้ำหนักไม่ไหว จนเกิดอันตรายได้ ซึ่งจำนวนพ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมควรใช้อัตราส่วนดังนี้
1. พ่อพันธุ์อายุ 3 ปีขึ้นไป คุมฝูงตัวเมียได้ 25-30 ตัว
2. พ่อพันธุ์อายุไม่เกิน 3 ปีใช้คุมฝูง ตัวเมียได้ 15 ตัว
ส่วนวิธีการผสมนั้น คือปล่อยให้โคผสมกันเองในแปลงหญ้าตามธรรมชาติ ซึ่งสะดวก ได้ผลดี และประหยัด ส่วนหากจะเลือกวิธีจูงเข้าผสม จะสามารถทำให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วันผสม วันที่เป็นสัด รวมถึง วันคลอดที่แน่นอนได้ด้วย
ส่วนวิธีผสมเทียม จะเป็นการนำเชื้อโคเพศผู้มาฉีดเข้าไปยังมดลูกของโคเพศเมียที่เป็นสัดอยู่ ซึ่งนำเชื้อที่คัดเลือกมาจากพ่อโคพันธุ์ดีจะต้องทำการเจือจาง และใช้กับโคเพศเมียได้หลายตัว ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับโคเพศเมียที่มีปัญหา มดลูกตีบ มดลูกคด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และได้ผลดีด้วย