การเป็นสัดและผสมพันธุ์ของสุกร

ควรทำการลดปริมาณอาหารลงหลังจากที่ทำการหย่านมเรียบร้อยแล้ว แต่การลดปริมาณอาหารนั้นจะให้เพื่อการดำรงชีพเล็กน้อย เพื่อเป็นการกระตุ้นการเป็นสัดให้

เร็วยิ่งขึ้น และเร่งให้มีจำนวนไข่ตกมาก ทำให้มีลูกดกมากขึ้น ซึ่งปกติแล้วหลังหย่านมได้ประมาณ 5-10 วัน แม่สุกรจะเป็นสัด เมื่อแม่พันธุ์สุกรเป็นสัด และได้รับการผสมแล้วก็ให้เริ่มจำกัดอาหาร และปฏิบัติการเลี้ยงดูเช่นเดียวกับการเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรอุ้มท้องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อแม่พันธุ์สุกรได้ให้ลูกประมาณ 8-9 ครอกแล้ว คุณลักษณะต่าง ๆ ของการเป็นแม่พันธุ์ก็จะเริ่มเลวลงจึงควรคัดทิ้งเสีย

ใส่ความเห็น