สัตว์น้ำ » การเพาะพันธุ์ของปลาสลิด

การเพาะพันธุ์ของปลาสลิด

18 สิงหาคม 2014
2025   0

พ่อแม่พันธุ์ของปลาสลิดที่นำมาใช้นั้นควรมีขนาดใหญ่พอสมควร มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีแผลตามตัว ครีบไม่แตก หางไม่แตก โดยเฉพาะวิธีสังเกตุง่าย ๆ

สำหรับปลาที่จะนำมาเพาะพันธุ์คือ ต้องมีลักษณะลำตัวยาวประมาณ 10 เซนติเมตรขึ้นไป  และต้องมีขนาดความยาวไม่เกิน  20 เซนติเมตร  เนื่องจากความปราดเปรียวจะน้อยลง ปลาตัวผู้และปลาตัวเมียที่จะนำมาปล่อยลงเลี้ยงในบ่อนั้น ใช้อัตราส่วน 1 ต่อ  1 ถือเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ปลาสลิดมีการวางไข่ในช่วงฤดูฝน คือ เดือนเมษายน-สิงหาคม แม่ปลา 1 ตัว  สามารถวางไข่ได้ราว 4,000-10,000 ฟอง ดังนั้นการจัดการเรื่องการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงปลาสลิดควรจัดเตรียมให้พร้อมเลี้ยงภายในเดือนมีนาคม