การเริ่มเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หมูป่า

The broodstock from the boar.

ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการซื้อลูกหมูป่ามาเลี้ยงเพื่อเตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ก่อน และเมื่อได้พ่อแม่พันธุ์แล้วนั้นควรจัดสรรให้เป็นพ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 7-10 ตัว

ซึ่งพ่อแม่พันธุ์นั้นสามารถใช้งานได้นานเป็นสิบปี โดยต้องรู้จักเลือกลักษณะที่ดีของพ่อแม่พันธุ์ ดังนี้คือ

  1. รูปร่างโปร่ง และสูง
  2. ส่วนของไหล่หนาและกว้าง
  3. มีสันหลังที่ตรงและยาว
  4. มีสะโพกที่กว้าง

ซึ่งความแตกต่างของ 2 พันธุ์นี้อีกลักษณะคือ พันธุ์หน้าสั้นจะเติบโตดี แต่ความแข็งแรงสู้พันธุ์หน้ายาวไม่ได้ พันธุ์หน้ายาวจะมีความอดทนและแข็งแรงกว่ามาก

ส่วนการทำการผสมเพื่อคัดเลือกพันธุ์นั้น ควรผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แท้ด้วยกัน และหากผสมระหว่างพันธุ์หน้ายาวและหน้ายาวด้วยกัน หน้าสั้นกับหน้าสั้นด้วยกัน จะได้ลูกหมูป่าที่มีลักษณะดีน้อยกว่า การผสมระหว่าง 2 สายพันธุ์คือ หน้ายาวผสมกับหน้าสั้น เพราะการผสมเช่นนี้จะเป็นการผสมโดยคัดข้อดีของแต่ละสายพันธุ์มาอยู่ในตัวเดียว ซึ่งถือว่าเป็นการผสมระหว่างสายพันธุ์ที่ดีที่สุด