การเลี้ยงกบในกระชังลอยน้ำ

โดยใช้กระชังเลี้ยงเช่นเดียวกับการเลี้ยงปลามีความกว้างประมาณ 1.50 เมตร และยาว 4 เมตร กระชังดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการเพาะพันธุ์กบ คือ เมื่อเพาะลูกกบ

จนเป็นขนาดเต็มวัยจึงทำการคัดลูกกบไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ในกระชังอื่น ๆ หรือจำหน่ายส่วนที่เหลือก็เลี้ยงต่อไปในกระชัง

การเลี้ยงกบในกระชังลอยน้ำ เริ่มจากการขุดบ่อดินเพื่อเลี้ยงกบในกระชัง ขนาดประมาณ 35×20 เมตรขึ้นไป  ลึก 80-100 เซนติเมตร ไว้หลายบ่อ ส่วนใหญ่เหมาะสมกับพื้นที่ทุ่งนามาแต่เดิม  กระชังสำเร็จรูปที่มีขนาดราว 3×4 เมตร จะสามารถเลี้ยงกบได้ 1,200-2,500 ตัว ต่อกระชัง ปกติจะใส่กบจนเต็มพื้นที่ และมีทางเดินตรงกลาง เพื่อสะดวกต่อการให้อาหารและสามารถจับกบทยอยขายได้

หลังจากนั้น ทำการสูบน้ำเข้าบ่อราว 50 เซนติเมตร แล้วนำกระชังขึงด้วยไม้ไผ่ และนำแผ่นยางลอยน้ำ รองใต้กระชัง เพื่อให้ลอยเหนือน้ำ เป็นพื้นที่แฉะที่กบอาศัยอยู่ และด้านบนปิดด้วยตาข่าย กันศัตรูกบมากิน  และใช้ซาแรนพลางแสงไม่ให้กบตกใจ ปกติแล้วหากน้ำดีสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ ทุก ๆ 7 วัน โดยสังเกตุจาก กลิ่นของน้ำจะต้องไม่เหม็นมาก

ข้อดี

 1. สามารถเลี้ยงในบริเวณบ้าน ไร่ นา หรือหากเป็นทุ่งนาได้จะดีมาก
 2. อายุการใช้งานของกระชังเฉลี่ย 3-5 ปี ต่อกระชัง เงินลงทุนกระชังละไม่เกิน 600 บาทต่อ กระชัง
 3. เปลี่ยนถ่ายน้ำได้บ่อย ๆ และง่าย รวดเร็ว กว่าแบบอื่น ๆ มาก ถ้ามีน้ำคลอดสามารถเปิดให้ไหลผ่านหมุนเวียนได้ตลอด จะดีที่สุด กบไม่มีโรค และไม่เปลืองค่าใช้จ่าย
 4. กบมีพยาธิน้อยเพราะไม่สัมผัสดิน โคลนโดยตรง
 5. กบไม่มีกลิ่นอับติดตัว เพราะเลี้ยงใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด
 6. ให้อาหารง่าย ไม่สิ้นเปลืองอาหาร เหมือนการเลี้ยงบ่อปูน
 7. เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดอีกวิธีหนึ่ง
 8. จำนวนกบที่จับขายได้จะมีมากกว่าบ่อดิน
 9. ควบคุมดูแลโรคได้ง่ายกว่าแบบอื่น ๆ เหมือนกับการเลี้ยงในบ่อปูนแต่ด้อยกว่าเล็กน้อย
 10. สามารถจับกบขายได้ตลอดเวลา

ข้อเสีย

 1. ลงทุนสูงกว่าการเลี้ยงแบบบ่อดิน แต่น้อยกว่าการสร้างบ่อปูน
 2. ถ้าน้ำเสีย กบในกระชังทุกบ่อจะได้รับผลกระทบทั้งหมดคับ ควบคุมโรคได้ยากกว่าบ่อปูน
 3. กรณีที่สร้างกระชังไม่ดีพอ คือเย็บกระชังเอง มักทำให้เกิดรูรั่ว ทำให้กบหลบหนีในที่สุด
 4. ต้องรื้อถอนและทำกระชังใหม่ เมื่อครบระยะเวลา 4-5  ปี ทำให้ต้องลงทุนกระชังอีกครั้ง

One thought on “การเลี้ยงกบในกระชังลอยน้ำ

ใส่ความเห็น