การเลี้ยงกบในกล่องโฟม

การเลี้ยงกบในกล่องโฟมนับเป็นอีกหนึ่งวิธี ในการเลี้ยงกบที่ผู้สนใจสามารถนำไปทดลองเลี้ยงได้ โดยเฉพาะคนที่มีพื้นที่น้อย อย่างเช่นในชุมชนเมือง ซี่งกล่อง

โฟมที่ใช้ คือ ขนาด กว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. และสูง 30 ซม. การเลี้ยงสามารถทำได้ง่าย สามารถถ่ายน้ำได้สะดวก เพราะกล่องโฟมมีน้ำหนักเบา  เปรียบเสมือนเป็นการเลี้ยงระบบปิด ปลอดโรค เพียงมีพื้นที่แค่ 4×6 ตารางวา ก็จะสามารถเลี้ยงกบได้ราว 5,000 ตัวเลยทีเดียว

ข้อดี

  1. เลี้ยงในบริเวณบ้าน หรือมีพื้นที่จำกัดได้ดีพอสมควร และดีกว่าการเลี้ยงในขวดพลาสติก
  2. ลงทุนต่ำกว่าบ่อปูนและบ่อดิน
  3. ให้อาหารง่าย ไม่สิ้นเปลืองอาหาร
  4. ควบคุมโรคได้ง่าย ถ่ายน้ำสะดวก ใช้น้ำน้อยกว่า
  5. เหมาะกับผู้ที่เลี้ยงเพื่อเริ่มศึกษา เป็นอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่หวังผลกำไรที่สูงมาก

ข้อเสีย

  1. ใช้เวลาในการถ่ายน้ำและให้อาหารนาน หากเลี้ยงจำนวนมาก ต้องใช้หลายกล่องเพราะใส่กบได้เพียงกล่องละ 100 ตัว
  2. ไม่เหมาะกับการเลี้ยงเชิงพาณิชย์
  3. ใช้เวลาในการเลี้ยงค่อนข้างมากหากมีทรัพยากรบุคคลน้อย ไม่คุ้มค่า

ใส่ความเห็น