การเลี้ยงกบในท่อปูนซีเมนต์

เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่พัฒนาเทคนิคการเลี้ยงกบในบ่อปูน มาเป็นท่อปูนแทน เพราะสะดวกในการขนย้าย ตามหลักแล้วท่อปูนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูง

1 เมตร โดยจะนำมาเรียงซ้อนกันเป็น 2 ท่อ ต่อกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 60 ตัว เรียกว่า 1 ท่อ  การเลี้ยงกบแบบใช้ท่อ ไม่จำเป็นต้องเลือกพื้นที่แต่ควรให้ห่างจากถนน เพื่อป้องกันเสียงรบกวน และควรมีพื้นที่ที่ใช้ในการถ่ายน้ำได้สะดวก

อุปกรณ์สำคัญ คือ ท่อซีเมนต์ ขนาด 1×1 เมตร เพื่อใช้สำหรับเพาะพันธุ์และสร้างบ่อขนาด 3×3 เมตร โดยก่อคันดินสูงประมาณ 15 เมตร ตรงส่วนล่างที่เก็บขังน้ำ พื้นล่างใช้พลาสติกรองรับน้ำ  และมีท่อระบายน้ำอยู่ตรงส่วนที่ลาดที่สุด เรียกว่า บ่อเพาะ  ด้านข้างใช้ตาข่าย ตาถี่  ไนล่อน มาขึงกาง ป้องกันการกระโดดออกของกบ ซึ่งบ่อขนาดนี้สามารถเพาะพันธุ์กบได้ 20 คู่ต่อแปลง

พันธุ์กบที่นิยมเลี้ยง คือกบนา เพราะเจริญเติบโตไว และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค กบนาตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย เมื่อพลิกหงายจะเห็นกล่องเสียงอยู่ใต้คางแถวมุมปาก ส่วนตัวเมียจะมองไม่เห็นกล่องเสียง

วิธีการเพาะพันธุ์กบ

เมื่อเตรียมแปลงเพาะพันธุ์แล้ว หาวัชพืชน้ำมาใส่ เพื่อให้ไข่กบเกาะ นำพ่อแม่พันธุ์มาปล่อยไว้ 20 คู่  รวมกันประมาณ 1 คืน รุ่งเช้ากบจะผสมพันธ์และวางไข่ ตอน 04.00-06.00  หลังกบออกไข่แล้วให้นำพ่อแม่พันธุ์ออกจากบ่อ เพื่อป้องกันแพไข่แตก นำไปเก็บยังท่อตามเดิม โดยแยกตัวพ่อพันธุ์ไปยังอีกท่อหนึ่ง

การอนุบาลลูกกบวัยอ่อน ลูกอ๊อด

เมื่อไข่กบฟักออกเป็นตัวอ่อนแล้ว ช่วง 2 วันแรกไม่ต้องให้อาหาร เพราะลูกอ๊อดใช้ไข่แดงที่ติดมาเลี้ยงตนอง หลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาหารเม็ดวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 กำมือ หรืออาจเป็นไข่แดงบดก็ได้ ซึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 2-3 ฟองต่อลูกอ๊อด 1 ครอก เมื่อลูกอ๊อดอายุได้ 5 วันให้นำไปยังแปลงบ่อดินที่เตรียมไว้  ซึ่งแตกต่างกันที่บ่อดินจะไม่ใช้พลาสติกรองพื้น แต่ใช้ดางหรือแหยงขึงล้อมไว้ แต่น้ำจะมีความลึกประมาณ 1 ฟุต  เมื่อลูกกบอายุได้ ราว 20-25 วันขึ้นไป  ลูกกบจะออกหางและมีขากลายเป็นลูกกบ หากต้องการขายเป็นลูกกบจึงต้องลงมือคัดกบ ขนาดตัว 2 เซนติเมตร ไปเลี้ยงบ่อที่เตรียมไว้ต่อไป

ใส่ความเห็น