การเลี้ยงดูพ่อพันธุ์สุกรที่ดี

พ่อพันธุ์สุกรนั้น ในระยะแรกสามารถเลี้ยงรวมกันไว้หลายตัวในคอกเดียวได้แต่เมื่อสุกรโตขึ้นจนมีน้ำหนักตัวราว 50-60 กิโลกรัมแล้วต้องทำการแยกเลี้ยงเพื่อ

ป้องกันการกัดกันของสุกร จนทำให้เวลาที่ต้องการทำการผสมพันธุ์สุกรจะส่งผลให้สุกรตัวนั้น ๆ ไม่กล้าเข้าใกล้ซึ่งกันและกัน สำหรับการให้อาหารควรเลือกให้อาหารที่มีโปรตีน 16% ทำการเลี้ยงและใช้วันละประมาณ 2.2-3.1 กิโลกรัม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สุกรอ้วนจนเกินไป ระหว่างเลี้ยงต้องให้พ่อพันธุ์ได้มีการออกกำลังกายเสมอ ๆ โดยวิธีการไล่ต้อนให้วิ่งในช่วงเช้าและเย็น ผ่านคอกเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย นอกจากนี้ต้องระวังอย่าให้พ่อพันธุ์นั้นเจ็บป่วยเป็นโรค หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นควรรีบทำการรักษาให้หายโดยเร็ว เมื่อพ่อพันธุ์สุกรมีอายุได้ 6 เดือน ก็ควรทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ และโรคปากและเท้าเปื่อย และต้องทำการเจาะเลือดเพื่อหาโรคแท้งติดต่อด้วย
ดังนั้นการพิจารณาเลือกพ่อพันธุ์มาสำหรับทำพันธุ์นั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ระเอียดรอบคอบอย่างมาก เพราะลูกสุกรจะได้รับคุณสมบัติต่าง ๆ จากพ่อพันธุ์สูงราวครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หากมีการเลือกพ่อพันธุ์ที่ไม่ดีพอ ย่อมทำให้ลูกสุกรที่ผลิตได้มีสายเลือดที่ไม่ดีเช่นกัน ซึ่งหลักการคัดเลือกพ่อพันธุ์ควรพิจารณาดังต่อไปนี้
1. เป็นพ่อพันธุ์ที่ได้มาจากครอกสุกรที่มีลูกที่เลี้ยงรอดอย่างน้อย 8-10 ตัวและต้องเป็นตัวที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด
2. ต้องเป็นพ่อพันธุ์ที่มาจากการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด
3. มีประสิทธิภาพในการใช้อาหารไม่เกิน 3 ต่อ 1 เมื่อมีการวัดความหนาของมันที่สันหลัง เมื่อมีอายุได้ 5 เดือน มีเปอร์เซนต์เนื้อแดงในซากสูง
4. มีเต้านมอย่างน้อย 12 เต้า และเต้านมเรียงเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนว เพราะพ่อพันธุ์มีอิทธิพลสูงต่อการถ่ายทอดคุณสมบัติเกี่ยวกับเต้านมของลูกสุกรในเพศเมีย
5. รูปร่างสันทัด มีลักษณะเป็นพ่อพันธุ์เต็มที่ ตาแจ่มใส ขาแข็งแรง ระบบอวัยวะสืบพันธุ์เจริญเติบโตเต็มที่ ลูกอัณฑะทั้งสองข้างมีลักษณะที่เท่ากัน
การฝึกหัดพ่อพันธุ์สุกรทำการผสมพันธุ์ จะเริ่มทำเมื่อพ่อพันธุ์มีอายุได้ประมาณ 6 เดือน และควรใช้สถานที่ที่พ่อพันธุ์เคยอยู่อาศัยอยู่แล้ว เพื่อเป็นความคุ้นเคย สภาพพื้นคอกไม่ลื่น ทำให้ยืนได้ถนัดและล้มได้ยากกว่าคอกชื้นแฉะ ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้
สำหรับแม่พันธุ์ที่จะนำมาใช้นั้นต้องมีการเป็นสัดอย่างเต็มที่ ชนิดที่ว่ายืนนิ่งรอรับการผสมพันธุ์ และควรเป็นแม่พันธุ์ที่ให้ลูกมาแล้วจะถือว่าดี และต้องปล่อยให้พ่อพันธุ์นั้นสร้างความคุ้นเคยกับแม่พันธุ์ และเมื่อพ่อพันธุ์เกิดความคุ้นเคยก็ต้องพยายามให้พ่อพันธุ์สุกรปีนขึ้นด้านหลังของแม่พันธุ์อย่าให้ปีนขึ้นจากด้านหน้าเพราะจะทำให้พ่อพันธุ์เคยตัว ควรพยายามช่วยทำการสอดใส่อวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้เข้าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเมียและปล่อยให้เกิดการผสมพันธุ์ซึ่งกันและกันจนกว่าพ่อพันธุ์จะพอใจ และพยายามกันสุกรตัวอื่น ๆ มิให้เข้ามารบกวนในระหว่างการผสมพันธุ์ และหากพบว่าพ่อพันธุ์ตัวใดที่ไม่ยอมทำการผสมพันธุ์ควรสังเกตุและหาสาเหตุว่าเกิดจากสิ่งใด เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

ใส่ความเห็น