การเลี้ยงดูลูกแกะช่วงก่อนหย่านม

การเลี้ยงดูลูกช่วงก่อนหย่านมนั้นปฏิบัติได้ดังนี้
– ควรดูแลเรื่องความสะอาด อาหาร พื้นคอก เพื่อป้องกันลูกขี้ไหล
– ควรให้ลูกได้หัดกินหญ้า และอาหารเสริมตั้งแต่อายุ 3-4 สัปดาห์


– ลูกที่หย่านมแล้ว ที่เป็นตัวเมียควรเลี้ยงแยกออกจากตัวผู้ เพื่อป้องกันการผสมกันเอง เนื่องจากแกะเป็นสัดเร็วในช่วง 4-6 เดือน หากปล่อยให้ผสมกันเองจะทำให้แคระแกร็น ลูกอ่อนตายได้

ใส่ความเห็น