การเลี้ยงลูกสุกรหลังคลอด

การเลี้ยงลูกสุกรหลังคลอด

ในลูกสุกรหลังคลอดเราจำเป็นต้องปฏิบัติการเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ถูกต้องและใกล้ชิด นับตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งหย่านม ดังนี้

การเลี้ยงดู

ลูกสุกรแรกเกิดทุก ๆ ตัว ต้องปล่อยให้ดูดกินนมในระยะแรกคลอดจากแม่พันธุ์สุกรภายในเวลา 6-12 ชั่วโมงหลังคลอด เพราะน้ำนมในระยะนี้เป็นน้ำนมสีเหลืองข้น มีพวกวิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ และภูมิคุ้มกันโรคจากแม่พันธุ์สุกร ซึ่งจะทำให้ลูกสุกรที่กินน้ำนมนี้จากแม่มีสุขภาพแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโรค ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้ลูกสุกรได้รับน้ำนมเหลืองทุก ๆ ตัว แต่หลังจาก 36 ชั่วโมงไปแล้ว น้ำนมเหลืองจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำนมธรรมดาไป เป็นน้ำนมที่แม่พันธุ์สุกรใช้เลี้ยงลูกสุกรเพื่อการเจริญเติบโต ไปจนกระทั่งหย่านมเท่านั้น

การหย่านม

แต่เดิมการหย่านมลูกสุกร นิยมกระทำกันเมื่อลูกสุกรมีอายุได้ 7-8 สัปดาห์ ปัจจุบันเทคโนโลยีในการเลี้ยงสุกรได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปมาก สามารถหย่านมลูกสุกรได้ทันทีหลังจากที่ได้รับนมน้ำเหลืองหรือได้เร็วขึ้นกว่าที่กำหนด ที่เรียกว่าหย่านมก่อนกำหนด ผู้เลี้ยงมีความชำนาญสามารถที่จะหย่านมได้ เมื่อลูกสุกรมีอายุได้ 3-5 สัปดาห์ ซึ่งการหย่านมลูกสุกรเร็ว ก็ย่อมจะช่วยให้นมสุกรฟื้นตัวได้เร็วอุ้มท้องใหม่ได้เร็วขึ้น อันหมายถึงการผลิตลูกสุกรต่อปีได้มากขึ้นนั่นเอง สำหรับวิธีการหย่านมที่ดีคือ ควรทำให้ลูกสุกรได้รับความเครียดน้อยที่สุด ซึ่งจะค่อย ๆ ทำทีละขั้นตอนโดยการย้ายออกไปจากคอก นานประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วจึงนำกลับมา หรืออาจย้ายออกไปโดยถาวรเลยก็ได้ ปล่อยให้ลูกสุกรอยู่ในคอกเดิม 1-2 สัปดาห์ จากนั้นจึงย้ายไปเลี้ยงในคอกสุกรเล็กหรือสุกรขุนต่อไป

อย่างไรก็ตาม เราจะไม่หย่านมลูกสุกรที่มีขนาดเล็กเกินไป เนื่องจากจะส่งผลให้มีอัตราการตายสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว

ใส่ความเห็น