การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด

สำหรับโคเนื้อเราจะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ หากปล่อยกินหญ้าในแปลงที่ไม่สมบูรณ์พอ สามารถเพิ่มอาหารข้นที่โปรตีนสูงราว 13% ใส่รางไว้ให้โคด้วย สูตรที่ง่าย จะ

ใช้ ปลายข้าว 28 ส่วน กากถั่ว 10 ส่วน เกลือ 1 ส่วน กระดูก 1 ส่วน และรำ 60 ส่วน
สำหรับลูกโคอายุ 1-2 เดือนจะกินนมแม่ราว 4-5 เดือน จากนั้นจะเริ่มกินหญ้า ในช่วงนี้ต้องถ่ายพยาธิให้ลูกโคด้วย คือ ถ่ายครั้งแรกเมื่ออายุได้ 2 เดือน และถ่ายซ้ำทุก ๆ 6 เดือนจะทำให้ลูกโคแข็งแรงและโตเร็ว