การเลี้ยงดูหมูขุน

Fattening boars fed1
ในการเลี้ยงดูหมูขุนนั้นมีการให้อาหารประมาณ ครึ่งกิโลกรัมต่อตัวต่อวัน โดยแบ่งเวลาให้อาหารเป็น 2 เวลาคือ เช้าเจ็ดโมงและบ่ายสามโมง เมื่อลูกหมูอายุได้ 4

เดือนให้ทำการถ่ายพยาธิครั้งแรก และครั้งที่ 2 ตอน 4 เดือนถัดไป อาหารสำหรับลูกหมูอายุ 2 เดือนแรกเน้นโปรตีน 13% ส่วนเมื่อครบอายุ 2 เดือนเปลี่ยนไปให้อาหารที่มีโปรตีน 9%
ซึ่งการเลี้ยงหมูขุนเพื่อส่งตลาดนั้น อาจแตกต่างกันตามสายพันธุ์ ซึ่งหากเลี้ยงพันธุ์หน้าสั้นจะใช้เวลาเลี้ยงเพียง 8 เดือน และหากเป็นพันธุ์หน้ายาวจะใช้เวลาเลี้ยง 1 ปี สาเหตุที่นานกว่าเพราะพันธุ์หน้ายาวมีหนังบางกว่า ซึ่งการบริโภคหมูป่านั้น เกิดจากการที่ผู้บริโภคชื่นชอบในหนังของหมูป่า หากเลี้ยงพันธุ์หน้ายาวเพื่อจำหน่ายต้องใช้เวลาเลี้ยงนานยิ่งกว่าพันธุ์หน้าสั้น