สัตว์บก » หมูป่า » การเลี้ยงดูแม่พันธุ์หลังคลอดและหมูเล็ก

การเลี้ยงดูแม่พันธุ์หลังคลอดและหมูเล็ก

14 ตุลาคม 2014
2340   0

Parenting after birth and a young pig breeder.

ลูกหมูเมื่อคลอดแล้วก็จะกินนมแม่ไปตลอดจนอายุได้ 45-50 วันก็จะอย่านม และจะต้องต้อนแม่หมูไปเลี้ยงต่อยังคอกที่ว่างส่วนลูกหมูให้อยู่ในห้องเดิมตามปกติ

และช่วงก่อนอย่านม ลูกหมูจะได้กินอาหารหมูอ่อนร่วมด้วย ลูกหมูเริ่มรู้จักหัดเลียรางตามแม่เมื่ออายุได้ 15 วัน ซึ่งในช่วงนี้อาจให้อาหารหมูอ่อนในรางเป็นลักษณะอาหารอัดเม็ดแบบหมูบ้านก็ได้ และควรเพิ่มปริมาณด้วยการดูว่าลูกหมูกินมากน้อยเพียงใด อาหารอัดเม็ดนี้จะให้ลูกหมูกินต่อไปราว 10 วัน หรือลูกหมูมีอายุ 60 วันก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารหมูขุนได้

สำหรับแม่พันธุ์ที่ทิ้งลูกไปแล้วนั้นสามารถใช้อาหารหมูบ้านตามปกติ โดยให้โปรตีน 13% ซึ่งปริมาณของอาหารนั้นเพียงแค่ 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้กิน 2 เวลา คือเช้าเจ็ดโมง และเย็นคือบ่ายสามโมง ส่วนน้ำควรทำเป็นแบบอัตโนมัติซึ่งจะมีกินได้ตลอดเวลา หลังจากหย่านมได้ 1 อาทิตย์ แม่หมูจะเป็นสัดอีกให้ผสมต่อได้ ซึ่งหมตัวเมียจะเป็นสัดทุก 21 วัน ทำให้สามารถผลิตลูกหมูป่าได้ปีละ 2 ครั้ง