การเลี้ยงดูโคนม

  สำหรับการเลี้ยงดูโคนมนั้นแบ่งแยกออกเป็นระยะ ๆ ซึ่งในช่วงแรก ๆ ที่ลูกโคคลอดออกมานั้นจำเป็นต้องได้กินนมน้ำเหลืองเช่นเดียวกันกับนมแม่ของคนเรา    เพื่อ

เป็นการสร้างภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ ลูกโคควรกินนมเหลืองภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากคลอดแล้ว และควรกินติดต่อกันราว 2-5 วัน วันละ 2 เวลาคือเช้าและเย็น นี่คือหลักเบื้องต้นที่ควรปฏิบัติให้ได้ในการเลี้ยงลูกโคที่เพิ่งคลอดใหม่ ๆ เพราะมันจะส่งผลให้โคมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคต่อไปในการเลี้ยงภายหน้า