สัตว์บก » โคเนื้อ » การเลี้ยงดูโครุ่นที่หย่านมแล้ว

การเลี้ยงดูโครุ่นที่หย่านมแล้ว

6 ธันวาคม 2014
5681   0

  เมื่อลูกโคมีอายุ 7 เดือน นอกจากจะเลี้ยงด้วยแปลงหญ้าแล้วควรเสริมอาหารข้นให้ลูกโคด้วย ระยะนี้ลูกโคจะต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงมาก โคตัวผู้จะเพิ่ม

น้ำหนักได้วันละ 300-500 กรัม หากเลี้ยงให้เติบโตในแปลงหญ้า หากเสริมอาหารข้นด้วยจะเติบโตได้มากกว่านี้ ในโคเพศผู้หากอายุได้ราว 18 เดือน จะทำน้ำหนักได้ราว 250-300 กิโลกรัม ซึ่งในโคเพศเมียจะให้น้ำหนักที่ 270 กิโลกรัมหากมีอายุได้ 18-24 เดือน (ซึ่งเปรียบเทียบจากโคพันธุ์บราห์มัน) ก็สามารถนำเข้าฝูงผสมพันธุ์ได้
สำหรับโคเพศผู้หากมีอายุได้ 2 ปีก็สามารถนำมาทำพ่อพันธุ์ได้ และหากเป็นโคที่ตอนแล้วก็สามารถขุนส่งเป็นชำแหละส่งตลาดต่อไป
การหย่านมโคเนื้อ
ลูกโคจะกินนมแม่ไปจนอายุได้ราว 4-6 เดือน ระยะนี้ลูกโคกินหญ้าได้ดีแล้ว และลูกโคจะไม่ค่อยกินนมแม่เมื่ออายุได้ 6 เดือน เราสามารถหย่านมให้ลูกโคได้เมื่อลูกโคอายุ 4 เดือน เพื่อช่วยแม่โคลดภาระ แต่เพื่อความสมบูรณ์ของลูกโคเราควรหย่านมเมื่ออายุได้ 7-8 เดือน จึงจะถือว่าดีและเหมาะสม ระยะนี้ควรให้ลูกโคกินอาหารข้นและหญ้ารวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ เพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์และแข็งแรง