สัตว์ปีก » การเลี้ยงนกหงส์หยก

การเลี้ยงนกหงส์หยก

26 ตุลาคม 2014
2335   0

สำหรับประเทศไทยนั้นไม่มีประวัติความเป็นมาที่แน่นอนนัก ว่านกหงส์หยกเข้ามาในปีไหน แต่ว่าสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 พันธุ์คือ พันธุ์ฮอลแลนด์และพันธุ์

อังกฤษ สำหรับในเบื้องต้นจะขอแนะนำการเลือกซื้อนกหงส์หยก วิธีเลือกนกหงส์หยกนั้นสำหรับเบื้องต้นเราควรเลือกนกหนุ่มตัวผู้ที่ขนยังขึ้นไม่เต็มที่ พอหาอาหารกินได้เอง ควรเลือกดูจากแหล่งที่เลี้ยงนกเอง หากหาไม่ได้ควรเลือกร้านที่เชื่อถือได้ เวลาที่เหมาะสมจะรับนกใหม่มาเลี้ยงคือช่วงเช้า เพื่อให้นกได้เตรียมตัวเตรียมใจย้ายมาอยู่บ้านใหม่ของมันก่อนพระอาทิตย์ตกดิน