การเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์

การเลี้ยงปลาช่อนนั้น สามารถเลี้ยงได้ทั้งบ่อดิน และบ่อซีเมนต์      ปัจจัยในการเลือกเลี้ยงนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เลี้ยงเป็น

สำคัญ หากท่านใดคิดที่จะเลี้ยงปลาช่อน ก็สามารถเลือกให้ตรงกับพื้นที่รวมถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้ ในที่นี้จะขอแนะนำเรื่องของการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์ ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงปลาช่อน แต่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงด้วยบ่อดิน เนื่องจากปัจจุบัน การบริโภคปลาช่อนก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า จำนวนปลาช่อนมีไม่พอกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีผู้ที่สนใจหลาย ๆ ท่าน เกิดความคิดในการเลี้ยงเป็นอาชีพ หรือเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้เสริมขึ้นอย่างต่อเนื่อง