การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก และการดูแลรักษา

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก และการดูแลรักษาสามารถปฏิบัติได้ดังนี้


1. ไม่ควรนำปลามาเลี้ยงในช่วงฤดูหนาว และปลาที่นำมาเลี้ยงต้องมีขนาด 1.5 นิ้วขึ้นไป
2. อัตราการเลี้ยง ปล่อยลูกปลาในอัตรา 50-70 ตัวต่อตารางเมตร
3. การปล่อยปลา แช่ถุงลูกปลาไว้ในบ่อเลี้ยง 30 นาที จึงค่อย ๆ ลงบ่อ ช่วงแรกที่ปล่อย ให้เติมน้ำลงไปให้มีความสูงประมาณ 10. เซนติเมตร และจึงค่อยเพิ่มระดับ      น้ำให้สูงขึ้นเรื่อยทุกอาทิตย์ จนระดับน้ำมีความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร
การดูแลรักษา
1. สร้างหลังคา บังแดดและฝน

ใส่ความเห็น