การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในบ่อพลาสติก

ปลาดุกบิ๊กอุย ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งอาชีพ ที่สามารถสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  ปลาดุกบิ๊กอุย ถือเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่มีความอดทน

ต่อสภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมสูง เมื่อเทียบกับปลาหลายชนิด หรือสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่มีการเลี้ยงเป็นอาชีพกันอยู่ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่า  ยังมีโรคของปลาดุกบิ๊กอุย หลายโรคที่เกิดขึ้นได้ และในเกษตรกรบางรายก็ยังไม่สามารถผ่านหรือแก้ไขปัญหาได้มากเพียงพอ แต่ก็มีบางรายที่ลงมือ ลงทุนลงแรง เลี้ยงจนสร้างรายได้สูงถึง 7 หลัก จึงนับว่าการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งเลยทีเดียว

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยนั้น สามารถเลี้ยงได้ทั้งบ่อดิน และบ่อซีเมนต์ หรือบ่อพลาสติก ซึ่งปัจจุบันมีการดัดแปลงวิธีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย แล้วแต่ความสามารถและความสะดวกในเรื่องของการหาวัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  รวมถึงความชำนาญของแต่ละบุคคลด้วย

แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก ว่ามีวิธีการเลี้ยงและดูแลจัดการอย่างไรบ้าง

ใส่ความเห็น