การเลี้ยงปลาทับทิมแบบครบวงจร (16 กระชัง)

การเลี้ยงปลาทับทิมแบบครบวงจร (16 กระชัง)

  1. เดือนแรกทำการเลี้ยงจำนวน 4 กระชัง
  2. เดือนที่สอง ให้ลงกระชังเพิ่มขึ้นอีก 4 กระชัง รวม 4 กระชังแรกเป็นทั้งหมด 8 กระชัง
  3. เดือนที่สาม  ให้ลงเพิ่มอีก 4 กระชัง และเริ่มวิธีเลี้ยงเหมือนกันกับ 8 กระชังแรก จะรวมทั้งหมดเป็น 12 กระชัง
  4. เดือนที่สี่ ให้ลงกระชังปลาเพิ่มอีก 4 กระชัง และเริ่มวิธีเลี้ยงเหมือนขั้นตอนแรกซึ่งทั้งหมดก็จะได้ 16 กระชังพอดี

เมื่อทำการลงกระชังปลาและเลี้ยงปลาจนครบทั้งหมด 16 กระชังแล้วนจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นเลี้ยงแบบครบวงจร ซึ่งต่อไปนี้จะถือว่า(สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวรายได้ได้แล้ว)  ในเดือนแรกผู้เลี้ยงสามารถจับปลาทับทิมชุดแรก เดือนแรก จำนวน 4 กระชังขายได้ และต่อมาก็สามารถจับขายได้ทุกเดือน เรียงตามลำดับของกระชังที่ลงไว้แต่ละเดือนตามลำดับ สามารถสร้างรายได้ได้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ เป็นระบบที่เรียกว่า หมุนเวียน และสามารถจับขายส่งป้อนตลาดได้ต่อเนื่องไม่ขาดรายได้

ใส่ความเห็น