การเลี้ยงพ่อพันธุ์สุกร

การเลี้ยงพ่อพันธุ์สุกร
พ่อพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงนั้น ต้องมาจากการเลี้ยงและดูแลอย่างดี เพื่อให้ได้พ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์อย่างสูงสุด และส่งผลให้สามารถเก็บรักษาพ่อพันธุ์ไว้ใช้ได้

นานที่สุด เพราะหากมีการปฏิบัติดีดูแลอย่างถูกต้อง ทั่วถึงก็จะสามารถเก็บรักษาพ่อพันธุ์ไว้ใช้งานได้นานถึง 5-6 ปี สำหรับการปฏิบัติการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์สุกรที่ดี ควรปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้

ใส่ความเห็น