สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ » กบ » การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กบ

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กบ

20 สิงหาคม 2014
2111   0

การเลี้ยงกบเป็นอาชีพ ปัจจุบันเกษตรกรบางรายได้ลูกพันธุ์กบที่จับมาจากธรรมชาติหรือฟาร์มเพาะเลี้ยงกบแต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้เลี้ยง จึงสมควรอย่างยิ่งที่

ผู้เลี้ยงควรทำการเพาะพ่อแม่พันธุ์เก็บเอาไว้ เพื่อให้การเลี้ยงไม่หยุดชะงัก หลังจากที่ทำการคัดลูกกบที่สมบูรณ์แข็งแรง ไว้สำหรับพัฒนาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วนำมาปล่อยเลี้ยงลงในบ่อพ่อแม่พันธุ์ที่มีระดับน้ำภายในสูงประมาณ 30 เซนติเมตร  สามารถปล่อยลูกกบลงเลี้ยงได้ตารางเมตรละ 20 ตัว ในช่วง 1-2 วันแรกไม่ควรรบกวนลูกกบ ควรปล่อยให้ปรับตัว และเมื่อเริ่มปรับตัวได้จึงทำการให้อาหารเมื่อหิว

การเลี้ยงกบให้นำอาหารใส่ภาชนะเป็นกองเล็ก ๆ นำมาวางไว้บนแพที่ลอยอยู่ให้กบได้กิน  อาจมีบ้างที่ยังไม่กล้ากินอาหาร แต่พอคุ้นเคย ก็จะมากิน แล้วจึงค่อยเพิ่มปริมาณอาหารให้มากขึ้นจนเพียงพอต่อความต้องการ ภายในบ่อเลี้ยงจะต้องดูแลให้สะอาดเสมอเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน และต้องระวังอย่าให้น้ำในบ่อร้อนจนเกินไปในช่วงบ่ายของวัน

เมื่อทำการเลี้ยงลูกกบจนโตได้ราว 4 เดือน จึงทำการคัดแยกพ่อแม่พันธุ์คนละบ่อ ซึ่งเป็นเทคนิคในเรื่องของการจับคู่และผสมพันธุ์วางไข่ให้ได้ดียิ่งขึ้น