การเลี้ยงลูกสุกรหลังหย่านม

การเลี้ยงดู
หลังจากที่ทำการหย่านมลูกสุกรแล้ว อาหารที่ใช้เลี้ยงก็ควรเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้น โดยค่อย ๆ เพิ่มอาหารหมูเล็กลงผสมในอาหารหมู

นมที่ใช้เลี้ยงให้มากขึ้นจนกระทั่งสามารถใช้อาหารหมูเล็กเลี้ยงได้ โดยไม่ต้องใช้อาหารหมูนมเลี้ยง ซึ่งการใช้เวลาการเปลี่ยนอาหารประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อลูกสุกร
การคัดเลือกลูกสุกรไว้ทำพันธุ์ในกรณีที่ต้องการลูกสุกรไว้เลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์สุกรทดแทนแล้ว ควรทำการคัดเลือกลูกสุกรในช่วงอายุ 5-8 สัปดาห์ขึ้นไป เป็นต้นว่า มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีลักษณะโครงสร้าง รูปร่างและอื่น ๆ ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเป็นลูกสุกรผสม 3 สายเลือด ไม่ควรนำกลับมาใช้ทำพันธุ์อีก เนื่องจากคำว่าความสม่ำเสมอของสายพันธุ์ไม่มี มีความแปรปรวนสูง ซึ่งลูกสุกร ลูกผสม 3 สายเลือดนี้ นิยมเลี้ยงเป็นสุกรขุนส่งตลาดเท่านั้น

ใส่ความเห็น