การเลี้ยงลูกโคระยะแรก

การเลี้ยงลูกโคระยะแรกนั้น เมื่อลูกโคผ่านการกินน้ำนมเหลืองจนหมดแล้ว และมีอายุได้ราว 4 สัปดาห์ เราอาจให้ลูกวัวได้กินนมผงละลายน้ำหรือนมเทียมก็ได้ จนกว่าลูกโคจะมีอายุราว 12-16 สัปดาห์ จึงค่อยหย่านม

นมผงละลายน้ำ หรือนมเทียมนั้น อาจเลือกให้ลูกโคเพศเมียได้กินเมื่ออายุได้ 4 สัปดาห์ดังกล่าวข้างต้น แต่ในเพศผู้ ควรให้กินนมแม่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ จึงเริ่มให้กินนมผงละลายน้ำหรือนมเทียมได้ และจากนั้นก็กินต่อจนหย่านม
การให้นมโคนั้นต้องให้ปริมาณคงที่ โดยให้ที่ 10% ของน้ำหนักตัว โดยต้องแบ่งเป็น 2 เวลาคือ เช้าและบ่าย จากปริมาณที่ให้ต่อวัน และในระหว่างนี้ ควรมีอาหารข้นรวมถึงหญ้าแห้งให้ลูกโคได้รู้จักฝึกกิน เมื่อลูกโคอายุได้ 1 สัปดาห์จึงถึง 12 สัปดาห์ จากนั้นจึงเสริมหญ้าสดได้ สำหรับอัตราส่วนในการผสมนมผงละลายน้ำ หรือนมเทียมนั้น ควรผสมที่ 1:9 หรือ 1:8 คือใช้นมผง 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 8 หรือ 9 กิโลกรัมและต้องเติมวิตามินรวมถึงน้ำมันตับปลาเพิ่มไปด้วย