การเลี้ยงลูกไก่และแม่ไก่เบตง

การเลี้ยงลูกและแม่นั้นควรนำมาเลี้ยงรวมกันหลังจากที่ลูกไก่ออกจากไข่หมดเรียบร้อยแล้วควรนำทั้งแม่และลุกมาขังรวมในสุ่ม ให้แม่เลี้ยงลูกด้วยตัวมันเอง   และ

ควรมีอาหาร น้ำ ปลายข้าว เศษข้าวสุกให้ลูกไก่กินและมีน้ำสะอาดใส่ภาชนะให้กินได้ตลอดเวลา  เมื่อลูกไก่อายุได้ประมาณ  2 สัปดาห์  และมีสภาพแข็งแรงดีจึงทำการเปิดสุ่มออก  ปล่อยให้ออกหากินกับแม่แบบธรรมชาติ  และแม่ไก่จะเลี้ยงลูกประมาณ 1-2 เดือนแล้วจะแยกห่างจากลูก  เพื่อทำการผสมพันธุ์และวางไข่ใหม่    ลูกไก่ที่ทำการแยกจากแม่มาแล้วนั้นยังไม่เชี่ยวชาญในการหาอาหารและควรแยกเลี้ยงในกรงต่อไป เพื่อให้ลูกไก่มีอายุถึง  1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน  จึงทำการ จึงปล่อยได้  แต่ช่วงนี้มีอัตราการตายสูงมาก จึงจำเป็นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างมาก  ทั้งเรื่องโรค น้ำ อาหาร    หากเกษตรกรมีไก่รุ่นอายุได้ราว  3-4 เดือน ควรนำออกมาเลี้ยงขุนเพิ่มน้ำหนักต่ออีกประมาณ 1 เดือน จะทำให้ขายได้ราคาดีและกำไรสูงขึ้นด้วย

ใส่ความเห็น